Przejdź do treści

JACEK JURKIEWICZ

Strona główna » Aktualności » Rozmowy na Czasie 19 Grudnia 2022

Rozmowy na Czasie 19 Grudnia 2022

Zaproszenie do udziału w programie Rozmowy na czasie przyjęli radni Rady Miasta Świnoujścia: radny Marek Niewiarowski – wiceprzewodniczący RMŚ – Wybieram Świnoujście i radny Jacek Jurkiewicz – wiceprzewodniczący RMŚ – PiS.

Tematem spotkania były kwestie związane z przyjęciem budżetu miasta na rok 2023 Radni przyjęli budżet po niemal pięciu godzinach dyskusji, jednomyślności w głosowaniu nad przyjęciem tego najważniejszego dokumentu finansowego jednak nie było.  Przy deficycie sięgającym blisko 58 milionów złotych w czwartek, 15 grudnia br. radni na 72 sesji Rady Miasta podjęli uchwałę o przyjęciu zaproponowanego przez prezydenta Świnoujście budżetu Miasta Świnoujścia na 2023 rok. Odbyło się to po wielogodzinnej dyskusji i wymianie uprzejmości, nie zawsze parlamentarnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych, przeciwnych było 3 ( radna Kaczmarek, radny Szpytko i radna Agatowska z Lewicy) Wstrzymało się 2 radnych (radny Włodarczyk i radny Teterycz również z Lewicy) Podczas wystąpienia na sesji – prezydent miasta zapowiedział, że mimo mizerii budżetowej i napływających do niego różnych opinii, w 2023 seniorzy 65+ w ramach Bonu Seniora otrzymają z budżetu miasta po 300 złotych wsparcia. Czy rozdawnictwo pieniędzy, mając na uwadze deficyt budżetowy, nie powinno być zawieszone lub nawet zlikwidowane? Przy okazji zapytaliśmy radnych o inwestycje realizowane na terenie miasta w roku 2023. Zapraszamy!